Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
4177.jpg4177.jpg
4177.jpg4177.jpg
4177.jpg4177.jpg
4177.jpg4177.jpg

Chodźmy razem - Podręcznik Gimnazjum kl. 3 /WAM/

(1)

Podręcznik podejmuje tematykę wspólnoty, tworzących ją zasad i praw, których zachowanie służy dobru każdego jej członka (rozdział 1). Kolejne rozdziały wprowadzają ucznia w tajemnicę wspólnoty Kościoła, Osoby Ducha Świętego i Jego działania w człowieku i świecie (rozdziały 2-7). Ostatni rozdział ukazuje liturgię jako dzieło Ducha Świętego, który zaprasza ludzi do współdziałania i współuczestnictwa w życiu Trójcy Świętej.
Schemat każdej jednostki składa się z następujących części:
• Zarysowanie tematu poprzez zestawienie kilku treściwych, a jednocześnie bardzo ciekawych tekstów. Stanowią je przykłady, opowiadania mądrościowe z Pisma Świętego, fragmenty dzieł teologicznych oraz literackich (prozy i poezji), w swej formie dalekie od akademickiego wykładu.
Pytania i zadania - propozycje różnorodnych ćwiczeń (ustnych i pisemnych), których wykonanie prowadzi uczniów do samodzielnego zrozumienia tekstów biblijnych, treści religijnych oraz zrozumienia świata i siebie. Ćwiczenia te zasadniczo różnią się od tych, które dotychczas mieli do dyspozycji katecheci. Są dydaktycznie dostosowane do potrzeb współczesnej szkoły.
• Większej aktywizacji uczniów i rozwinięciu głównego tematu lekcji służą ciekawe pytania i problemy do dyskusji zebrane pod hasłem Jak sądzisz?
• Myśli pomocne w osobistym i wspólnym rozważeniu najistotniejszych treści katechezy zamieszczone zostały pod hasłem Refleksja i modlitwa
• Praktyczne zastosowanie nowych wiadomości w formie wskazówek dla życia uczniów pragnących pogłębiać swoją przyjaźń z Jezusem, znajduje się pod hasłem Jeśli chcesz... Mają one pomóc młodzieży m. in. w osobistej pracy nad sobą, są jakby "drogowskazem" na ich drodze duchowej
• Aby lepiej zapamiętać nowo poznane terminy umieszczono je w Słowniku, w zakończeniu do każdego tematu
• Synteza treści każdej jednostki w formie notatki w rubryce nawiązuje graficznie do SMS-a lub e-maila: Masz wiadomość!
Podręcznik zawiera wiele zdjęć, reprodukcji dzieł sztuki, map, które nie tylko ułatwiają zapamiętanie treści, ale poszerzają wiedzę o kulturze i uczą wrażliwości na piękno. Komiksowe rysunki, nawiązujące do sytuacji z życia codziennego, są znakomitą ilustracją treści katechez w żartobliwej formie.

Recenzje

środa, 04, październik 2017
Four to five servings of this veggie juice should be consumed weekly to obtain the desired result. He is content, along with the opposite of our thoughts final years has in store for us.
AShoLechonaronST

Dodatkowe informacje