Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
3230.gif3230.gif
3230.gif3230.gif

Liturgia słowa Bożego we Mszy świętej

(0)

Liturgia słowa Bożego, stanowiąc pierwszą część Mszy św., pełni nie tylko funkcję dydaktyczną, ale także ożywia i pogłębia wiarę i przez to przygotowuje do czynnego i pobożnego uczestnictwa w Ofierze i uczcie eucharystycznej. Dlatego uważne słuchanie słowa Bożego winno prowadzić do "komunii słowa", aby po niej nastąpiła Komunia Ciała Pańskiego. Papież Benedykt XVI pisze, że "słowo i Eucharystia tak ściśle przynależą do siebie, że nie można zrozumieć pierwszego bez drugiej: słowo Boże staje się sakramentalnym ciałem w wydarzeniu eucharystycznym. Eucharystia otwiera nas na na zrozumienie Pisma Świętego, tak jak Pismo Święte oświeca i wyjaśnia tajemnicę eucharystyczną " (VD 55). Ogłoszenie przez Benedykta XVI adhortacji Verbum Domini stało się impulsem do przygotowania niniejszej publikacji i ma służyć pomocą głównie celebrującym kapłanom, którzy przewodniczą liturgii Mszy św., ale także wszystkim posługującym w czasie liturgii słowa Bożego. [Ks. Czesław Krakowiak, fragm. Wstępu

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje