Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
2557.jpg2557.jpg
2557.jpg2557.jpg

Słowo Boże i Śluby Zakonne Posłuszeństwo

(0)

Jest to droga poszukiwań i refleksji nad posłuszeństwem oparta na obrazie kilku postaci biblijnych: Abraham, Mojżesz, Jonasz, Saul, ,Maryja, Jezus, setnik.... W języku charakterystycznym dla każdego z tych świadków otrzymujemy cenną pomoc w rozpoznawaniu i interpretacji woli Bożej. Są oni naszymi przewodnikami, uczą nas drogi, którą mamy iść. Celem tego tomu, i kolejnych (o czystości i ubóstwie) jest ukazanie motywów związku niektórych osób w Kościele z Bogiem, złączonych z Nim więzami szczególnej miłości : ślubami. Słowo Boże staje się tutaj obrazem zdolnym pokierować naszym życiem i pomóc nam odczytać sens jego poszczególnych momentów, zdolnym osądzić wybory i propozycje życia zakonnego. Jest to książka pomocna w formacji do życia zakonnego, wykorzystująca Biblię jako źródło duchowości.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje