Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
2089.jpg2089.jpg
2089.jpg2089.jpg

Kompendium ceremoniarza. Zalecenia

(0)

Drugie wydanie „Kompendium ceremoniarza” autorstwa ks. Damiana Kwiatkowskiego, ks. Michała Jaskuły oraz ks. Mariusza Bakalarza, które ukazało się nakładem „Edycji Świętego Pawła” w 2011 roku w zamyśle autorów zdaje się być sui generis podręcznikiem dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg mszy świętej. Praca ta bazuje na dokumentach Kościoła, doświadczeniu i formacji seminaryjnej autorów oraz rozmaitych materiałach, opracowywanych głównie przez Ruch Światło-Życie. Wielkim atutem publikacji jest ubogacenie jej licznymi fotografiami, unaoczniającymi kwestie omawiane w tekście. Również wprowadzenie kolorów i oznaczeń wskazujących na fragmenty dotyczące mszy pod przewodnictwem biskupa lub mszy, w której uczestniczy diakon, choć akurat kolory i oznaczenia mogłyby być bardziej wyraźne, na przykład poprzez wykorzystanie piktogramów. „Kompendium” zawiera w sobie cechy pracy naukowej, które uwidaczniają się w zastosowaniu przypisów odnoszących do źródeł liturgicznych oraz doprecyzowujących i rozwijających sugestie zawarte w korpusie pracy. W zadziwiający sposób wydawnictwo łączy w sobie terminologię fachową z ceremoniarskim slangiem („zasypka” zamiast oficjalnego „zasypanie kadzidła”) oraz regionalnymi określeniami („słupek”, czy „turibulum”). 

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje