Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
1527.jpg1527.jpg
1527.jpg1527.jpg

Rekolekcje ze Świętym Dominikiem

(0)

Święty Dominik był człowiekiem początku XII-ego wieku. Teraz kiedy razem z nim przeżywać będziemy 15 dni rekolekcji, powinniśmy pamiętać o tym, że człowiek Kościoła w średniowieczu nie żył ani nie myślał tak jak my. Różnica ta wynika w większym stopniu z odmiennego sposobu myślenia niż z uwarunkowań politycznych czy religijnych. Mimo to możemy jednka zauważyć, że pod wieloma względami tamta epoka podobna była do naszej. Takie same były porywy ludzkiego serca: pytania, jakie stawiał sobie człowiek w obliczu cierpienia i śmierci, pragnienie modlitwy oraz trudności, na jakie napotykał, chcąc modlić się prawdziwie, tęsknota za Bogiem u jednych i obojętność u innych.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje