Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
1511.jpg1511.jpg
1511.jpg1511.jpg

Wzrastać w miłości Bożej. Zagadnienia rozwoju miłości wg św. Jana od Krzyża

(0)

Zagadnienie rozwoju miłości Bożej w człowieku według św. Jana od Krzyża. Pogłębione studia teologów sprawiły, że w Janie od Krzyża dostrzega się nie tylko mistrza modlitwy i kierownika duchowego korzystającego z istniejących już systemów teologicznych, ale genialnego, oryginalnego teologa-mistyka obdarzonego niezwykłą wrażliwością, wyobraźnią i wnikliwością. Główny problem podejmowany na kartach tej pozycji naukowej zawarty jest w pytaniu: w jaki sposób św. Jan od Krzyża rozumie proces rozwoju miłości Bożej w człowieku, w jaki sposób go prezentuje i interpretuje? Celem niniejszej publikacji jest więc próba odsłonięcia tej niezwykłej rzeczywistości w człowieku, która się w nim dokonuje, mimo iż swój początek ma ona poza nim - w Bogu Miłości.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje