Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
d122761

Stwierdzenie nieważności małżeńskiej

(0)

Czy Kościół katolicki może rozwiązać małżeństwo zawarte w kościele? Czy istnieje ,,kościelny rozwód"?Prawo powszechne Kościoła katolickiego, zwane prawem kanonicznym, jest - wbrew obiegowym opiniom - bardzo precyzyjne. Zgodnie z tym prawem małżeństwo dwojga ochrzczonych jest nierozerwalnym sakramentem. Zatem Kościół nie może rozwiązać małżeństwa zawartego w kościele i dopełnionego w akcie cielesnym, ponieważ w swej istocie jest ono nierozerwalne.Niemniej, w ściśle określonych przypadkach, Kościół może uznać małżeństwo za niebyłe - innymi słowy: może orzec jego nieważność (a nie - ,,unieważnić" małżeństwo).Z książki tej czytelnik dowie się m.in., jakie są tytuły nieważności małżeństwa oraz jak przebiega proces o stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego. Komentarze do poszczególnych przepisów prawa kanonicznego autorzy wzbogacili licznymi przykładami ze swej kilkudziesięcioletniej praktyki w trybunale kościelnym.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje