Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
religia__klasa_2__jezus_dziala_i_zbawia__zeszyt_ucznia__wam_image1_289213_124

Zeszyt ucznia Gimn. kl. 2 /WAM/ - Jezus działa i zbawia

(0)

Pakiet edukacyjny do katechezy w klasie drugiej gimnazjum wypełnia wszystkie wytyczne "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach" Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r., nr programu AZ-3-01/10.

Treści skoncentrowane są wokół chrześcijańskiego rozumienia wolności oraz uczenia się, jak z niej należy korzystać. Za podstawę kształcenia takich postaw przyjęto wezwanie do naśladowania Jezusa w codziennym życiu, które On kieruje do ludzi w Kazaniu na Górze.

Całość pakietu tworzą: podręcznik i zeszyt dla ucznia oraz podręcznik metodyczny dla katechety. Katecheta znajdzie w nim scenariusze kolejnych katechez oraz

materiały multimedialne do wykorzystania przy przeprowadzeniu katechezy. W podręczniku dla ucznia można także znaleźć biografie świętych.

Pakiet koreluje proces katechetyczny, w którym biorą udział katecheta i uczeń.

Materiał treściowy podzielony został na siedem rozdziałów (grup tematycznych). Przyporządkowane im treści mają udzielać katechizowanym odpowiedzi na ludzkie pytania o szczęście, miłość, życie, których udziela Bóg.

Wiarygodności odpowiedzi udzielanych człowiekowi przez Pana Boga katechizowany może doszukiwać się w postaciach, które w swoim życiu odpowiedzialnie potraktowały Jego słowa.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje