Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
1125.jpg1125.jpg
1125.jpg1125.jpg

Godność i niegodność człowieka

(0)

Głęboki szacunek dla godności człowieka stanowi fundament antropologii św. Tomasza z Akwinu. Człowiek posiada przyrodzoną i nadprzyrodzoną godność (dignitas hominis). O przyrodzonej godności człowieka mówi filozofia, natomiast o nadprzyrodzonej teologia. Przedmiotem tej pierwszej jest świat natury, a tej drugiej świat nadprzyrodzony. Filozofia jest więc mądrością naturalną, a teologia mądrością nadprzyrodzoną.
Człowiek istnieje w sobie i dla siebie jako cel i nigdy nie powinien być traktowany jako narzędzie ludzkiego działania. Godność to szczególna wartość człowieka jako osoby, która pozostaje w relacjach z innymi osobami. Poprzez poznanie samego siebie i swego bytowego kontekstu człowiek "posiada sam siebie", poprzez akty wolnej woli panuje nad sobą, a jego "samostanowienie" przejawia się w zdolności do autodeterminacji. Człowiek jest dobrem i to największym dobrem w świecie natury, gdyż swoją godnością wyrasta ponad świat zwierząt i roślin. Samowychowanie i wychowanie społeczne powinny dążyć do rozwoju poczucia osobistej godności. Człowiek z poczuciem godności przyjmuje bez rozpaczy trudne sytuacje, a zarazem jest odporny na służalczości i pochlebstwa, gdyż zna swoją wartość. Godność zakłada poczucie wewnętrznej odpowiedzialności, wolności i autodeterminacji

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje