Księgarnia Księży Chrystusowców
Wyników 11 - 20 z 26

Liturgia

3707.jpg

Liturgika tom IV

Autor stara się przedstawić aktualny stan badań dotyczący zagadnień związanych z liturgią, nie unikając problemów nie rozwiązanych i hipotetycznych. Zagadnienia liturgiczne przedstawione są w...

42.77zł KUP

8730.jpg

Mysterium Christi t. 1. - Fundamentalne rzeczywistości liturgii

Skoro podstawowym zadaniem w ¿yciu ludzkim, nadaj¹cym mu sens, jest osobowe spotkanie z Chrystusem obecnym i dzia³ajacym w Liturgii, cel publikacji zostanie osi¹gniêty, jeœli "trafi pod strzechy" i...

46.62zł KUP

8897.jpg

W bliskości Boga. Jak żyć liturgią?

Kroczenie wyznaczoną przez Chrystusa drogą życia polega między innymi na kierowaniu się troską o coraz dokładniejsze rozumienie przeżywanej liturgii. Uczestniczyć w niej świadomie znaczy znać...

14.21zł KUP

8979.jpg

Mysterium Christi t. 2. - Historia liturgii

Drugi tom dzieła "Misterium Christi", zainspirowanego przez Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego, został zatytułowany Historia liturgii. Przybliża on dzieje liturgii a jednocześnie ewolucję...

47.52zł KUP

product-889

Liturgika tom I

Wydanie drugie uzupełnione czterotomowego dzieła ks. prof. Bogusława Nadolskiego TChr wprowadza nas w misterium liturgii Kościoła Katolickiego. W oparciu o współczesne osiągnięcia nauki autor daje...

42.77zł KUP

103303

Mysterium Christi t. 5. - Liturgia uświęcenia czasu

Niniejszy tom zatytułowany Liturgia uświęcenia czasu pod redakcją Ks. Bp. Wacława Świerzawskiego, wznowiony dla zachowania rytmu całej edycji Mysterium Chrystii, wzmacnia edukacyjny imperatyw wobec...

47.52zł KUP

big_lg_0_skora

Liturgia godzin skrócona - skóra zamek

Liturgia Godzin wydanie skrócone skóra, zamek Ekskluzywnie wydana Liturgia Godzin (brewiarz - wersja skrócona).Oprawiona w naturalną skórę z zamkiem. Liturgia Godzin to codzienna modlitwa Ludu...

171.09zł KUP

fotob-rok-liturgiczny-mysterium-christi-t-6_135128

Misterium Christi t. 6. - Rok Liturgiczny

Oddajemy do rąk czytelników VI tom serii Mysterium Christi zatytułowany „Rok liturgiczny". Liturgia, która umożliwia kontynuowanie historii zbawienia „przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie",...

47.42zł KUP

mysterium-christi-tom-7-sztuka-w-liturgii_207850

Misterium Christi t. 7. - Sztuka w liturgii

Seria Mysterium Christii w kolejnym, VII tomie odsłania nowe zagadnienie z teologii lituirgii. Jest nim jakościowo inny wymiar sztuki, który uzyskuje ona w zbawczym Misterium liturgii....

47.52zł KUP

product_thumb8

Msza Święta - rozumieć aby lepiej uczestniczyć

Kompletny wykład liturgii Mszy Świętej: obrzędy, gesty, modlitwy – historia, symbolika, prawo i teologia. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Jana Hadalskiego TChr.   Książka stanowi zbiór 140...

42.82zł KUP

Dodatkowe informacje