Księgarnia Księży Chrystusowców
Wyników 1 - 10 z 19
Strona 1 z 2

Formacja kapłańska i zakonna

414.jpg

Wzrastać w światłości

Adresatami niniejszego zbioru kazań są klerycy i kapłani. Lecz także nie kleryk i nie ksiądz, gdy weźmie ją do ręki, wiele z niej skorzysta. Autor bowiem, mając pełną świadomość, że kapłaństwo...

6.00zł KUP

461.jpg

Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu

Jakość urzędu kapłańskiego, celibat, święcenia kobiet - to tematy współczesnego zainteresowania stanem kapłańskim. Oczywiście jest to jedynie zainteresowanie typowo medialne, aby sięgnąć głębiej...

30.02zł KUP

596.jpg

Sztuka bycia księdzem. Poradnik

Książka Sztuka bycia księdzem to swoisty podręcznik dla kapłańskiej formacji podstawowej i stałej. Ma służyć rozeznawaniu oraz samodzielnej, krytycznej i twórczej refleksji nad kapłańską postawą i...

82.74zł KUP

618.jpg

Kapłan szafarz Miłosierdzia Bożego

„Trzeba powrócić do konfesjonału jako miejsca sprawowania sakramentu pojednania, ale także jako miejsca, w którym należy «przebywać» częściej, aby wierny mógł znaleźć miłosierdzie, radę i...

7.60zł KUP

905.jpg

Formacja i godość

Autorka z godną podziwu finezją wskazuje na godność i wartość osoby ludzkiej, która jest poznawalna tylko i wyłącznie w relacji do Chrystusa w Jego Kościele świętym. Podejmuje odważną - zresztą...

7.60zł KUP

906.jpg

Formacja formatorów

Znając język teologiczno-poetycki ks. Kazimierza Wójtowicza, doskonale penetrujący "obszar wiedzy dokumentów soborowych i posoborowych", spotykamy się w tej niewielkiej książeczce z inteligentnie...

7.60zł KUP

1423.jpg

Podobne do drzewa

Las rzeczy życia konsekrowanego zawierający różne rozważania, konferencje, wystąpienia i artykuły (publikowane i dotąd niepublikowane), zgrupowane w działy: Pień drzewa (dotyczące wszystkich osób...

71.84zł KUP

1444.jpg

Żyć w Chrystusie. Ku formacji permanentnej do życia monastycznego

Niniejsza książka prezentuje wypowiedzi znanych teologów i przełożonych rodzin zakonnych wygłoszonych na Kongresie, który odbył się w 2002 roku w opactwie benedyktyńskim Monte Oliveto Maggiore....

26.01zł KUP

2280.jpg

Życie konsekrowane kobiet. Posługa

Autor - ceniony włoski formator, zajmujący się obecnie formacją początkową i permanentną zakonnic i świeckich - -w sposób skrupulatny kreśli zarys osobowości kobiety konsekrowanej, zakonnicy i...

36.92zł KUP

2557.jpg

Słowo Boże i Śluby Zakonne Posłuszeństwo

Jest to droga poszukiwań i refleksji nad posłuszeństwem oparta na obrazie kilku postaci biblijnych: Abraham, Mojżesz, Jonasz, Saul, ,Maryja, Jezus, setnik.... W języku charakterystycznym dla...

24.91zł KUP

Strona 1 z 2

Dodatkowe informacje