Księgarnia Księży Chrystusowców
Wyników 31 - 40 z 255

Duchowość

505.jpg

Co zabrać ze sobą po trzecim tygodiu ćwiczeń duchownych

Ewangeliczne kontemplacje męki Jezusa ukazują z jednej strony powagę i dramat nas, ludzi uwikłanych w grzech i dotkniętych przez cierpienie, z drugiej zaś objawiają nieogarnioną miłość Boga...

26.61zł KUP

1502.jpg

Co zabrać ze sobą? Po syntezie ćwiczeń

Osobom, które odprawiły całe Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli, domy rekolekcyjne proponują tak zwaną syntezę. Są to klasyczne ośmiodniowe rekolekcje, dzięki którym rekolektant może...

25.91zł KUP

big_czasy_ostateczne

Czasy ostateczne

Biblia odsłania to co ma się wydarzyć w czasach ostetcznych. Czy chcesz poznać Boży plan dla świata? Kiedy zdamy sobie sprawę, że co najmniej jedna czwarta Bożego Słowa to słowa prorocze, wówczas...

19.91zł KUP

Dodatkowe informacje