Księgarnia Księży Chrystusowców
Wyników 11 - 20 z 288

Duchowość

16272

Księga życia - złota seria

    Jest to autobiografia teologiczna, ponieważ element teologiczny przeważa nad biograficznym. Odpowiada to zresztą zmianom w życiu św. Teresy, w którym wyróżnić można dwa okresy: aktywny,...

42.72zł KUP

747.jpg

Kształtowanie samego Siebie. Przewodnik psychologiczny

W dzisiejszym świecie wszystko jest szczegółowo planowane, wszystko oprócz życia. W świecie pracy, kultury, instytucji mnożą się konferencje, staże, kursy doskonalenia zawodowego, kształcenia...

27.91zł KUP

792.jpg

Czego mi jeszcze brakuje ?

Bycie chrześcijaninem to nie sprawa deklaracji lub metryki chrztu, czy nawet aktywnej przynależności do Kościoła, ale sprawa życia na sposób chrześcijański. Niniejsza książka ukazuje aspekty życia...

17.01zł KUP

963.jpg

Jak nauczyć się modlić. Szkoła modlitwy z Góry Horeb

Funkcją szkoły modlitwy jest zaprowadzenie człowieka do progów misterium i z tego powodu szkoła ta stanowi przygotowanie do doświadczenia misterium chrześcijańskiego. Pragniemy niejako wziąć...

31.42zł KUP

967.jpg

Bóg przemawia do duszy

Opisana tu droga obejmuje proces uniezależniania się od spraw i rzeczy, coraz pełniejszego wyzwalania się, dzięki któremu staje się możliwe doświadczenie wewnętrznego spokoju – mistycznego...

10.41zł KUP

969.png

Gdy słowo staje się ogniem

Nie masz tego szczęścia, by w swojej celi posiadać Najświętszy Sakrament, lecz masz do swojej dyspozycji Pismo Święte. To jest twoje domowe tabernakulum. Możesz umieścić Księgę na podwyższeniu i...

10.41zł KUP

1142.jpg

Wiedza Krzyża (twarda oprawa)

Jest to ostatnie dzieło sw. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein). Studium ujmuje naukę św. Jana od Krzyża na tle jego życia i stanowi analizę rozwoju życia duchowego, ze szczególnym...

33.22zł KUP

1147.jpg

Sens życia, powołanie i wybór

Dokonywanie wyboru nie jest pojedynczym wysiłkiem, na który trzeba się wreszcie zdobyć. Nie mogę powiedzieć przynaglany swoimi myślami: "Teraz albo nigdy", "Wezmę się w garść i zdecyduję". Nie mogę...

17.11zł KUP

1262.jpg

Kryzys modlitwy?

Autor ukazuje nowe spojrzenie na trudne problemy duchowości. Zaprzecza przekonaniu, że współcześnie nastąpił kryzys modlitwy - zmieniło się tylko jej rozumienie i sposoby praktykowania

22.01zł KUP

1278.jpg

Jasnowidzenie

Czas należy do podstawowych wymiarów ludzkiej egzystencji. Zanurzenie człowieka w czasie jest jego siłą i słabością, oczywistością i trudną do poznania tajemnicą, rodzi szereg pytań, a jednocześnie...

24.71zł KUP

Dodatkowe informacje