Księgarnia Księży Chrystusowców
Wyników 1 - 10 z 58
Strona 1 z 6

Homiletyka, kazania

500.jpg

Kazania o Chrystusie

"Jezus Chrystus ujczoraj i dziś, ten sam także na uiieki" (Hbr 13,8). Dobra nowina o Chrystusie i Jego zbawczym dziele jest przekazywana z pokolenia na pokolenie na rozmaite sposoby - od rozpraw...

25.91zł KUP

735.jpg

Sztuka głoszenia kazań

Nie jest łatwo wyrazić prawdę o Bogu w pojęciach i upodobaniach estetycznych tak, by zachwycić pięknem Ewangelii Jezusa Chrystusa i pociągnąć za nią wielu słuchaczy. To trudne zadanie i wymaga...

21.91zł KUP

831.jpg

O tym jak Izajasz i Jan Chrzciciel o Mesjaszu nauczali

Homilie dla dzieci na każdy dzień Adwentu. Zbiór homilii na wszystkie dni adwentowe (niedziele i powszednie – w sumie 40 tekstów opartych na czytaniach mszalnych) dla dzieci, napisanych przez...

11.41zł KUP

850.png

Brama do królestwa. 15 kazań chrzcielnych

Zbiór piętnastu kazań, które nawiązują do sakramentu Chrztu św.

10.01zł KUP

1424.jpg

By szerzyło się Słowo Pańskie homilie

Homilie ks. Franciszka Bogdana ze Zgromadzenia Księży Pallotynów, na rok liturgiczny "A", wydane w przez wydawnictwo SPES w 1995 roku, szybko się rozeszły i zostały dobrze przyjęte przez kapłanów i...

34.22zł KUP

1999.jpg

Homilie chrzcielne

Książka jest zbiorem homilii i kazań chrzcielnych.  Każda z homilii składa się z czterech części: 1. nawiązanie do problemu; 2. wyjaśnienie w świetle Ewangelii; 3. nawiązanie do życia oraz krótkie...

15.21zł KUP

2114.jpg

Do sióstr zakonnych w każdą niedzielę

Rozważania niniejsze to owoc kilkuletniego głoszenia homilii w każdą niedzielę do malutkiej wspólnoty zakonnej. Przemawiającemu chodziło o to, żeby owe komentarze słowa Bożego były możliwie krótkie...

30.92zł KUP

2233.jpg

Blaski i cienie współczesnego przepowiadania Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów

Książka wpisuje się w ciągle żywe dyskusje o stanie przepowiadania słowa Bożego. W szeregu łatwych w odbiorze felietonów wskazuje na jego blaski i cienie. Nie brak w niej zatem, obok rozważań o...

25.66zł KUP

2792.jpg

Posłańcy Najwyższego

Chciałbym zaproponować drogim Kolegom Dusz-, pasterzom tomik kazań na temat aniołów. Owe "duchy niebieskie" stanowią przecież nieodłączną część Bożego Objawienia, którego głoszenie wzięliśmy na...

10.01zł KUP

2921.jpg

Już nie ja i ty ale my

Ponad trzydzieści propozycji mów ślubnych, uwzględniających zarówno współczesną mentalność młodych ludzi zawierających związek małżeński, jak i odwieczną prawdę o powołaniu kobiety i mężczyzny do...

12.31zł KUP

Strona 1 z 6

Dodatkowe informacje