Księgarnia Księży Chrystusowców
Wyników 81 - 90 z 190

Nowenny, litanie, modlitwy różne

modlmy_sie_do_ducha

Módlmy się do Ducha Świętego

  Nawiązując do Pisma Świętego i tradycji Kościołów Wschodu i Zachodu, autor prowadzi czytelnika do głębszego poznania Osoby Ducha Świętego i otwarcia się na Jego pomoc w wierze, pokój i radość...

9.40zł KUP

okl_do-sw-rity17

Módlmy się - Do św. Rity

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla czci­cieli św. Rity, patronki w spra­wach trud­nych i bez­na­dziej­nych. Pozy­cja zawiera krótką bio­gra­fię Świę­tej oraz sze­reg modlitw, m.in. O uwol­nie­nie z...

2.40zł KUP

okl_do-sw-charbela9

Modlitewnik - Do św.Charbela

Modli­tew­nik poświę­cony św. Char­be­lowi, maro­nic­kiemu mni­chowi, cie­szą­cemu się ogromną sławą z powodu licz­nych cudów i uzdro­wień jakie nie­ustan­nie doko­nują się za jego...

2.40zł KUP

90998

Modlitewnik - Do Matki Bożej rozwiązującej więzy

Modlitewnik wydany dla czcicieli Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. W publikacji Czytelnik znajdzie m.in. Medytacje przed obrazem Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej...

2.40zł KUP

okl_do-sw-peregryna

Modlitewnik - Do świętego Peregryna w ciężkiej chorobie

O wsta­wien­nic­two u BogaŚwięty Pere­gry­nie, dałeś nam przy­kład do naśla­do­wa­nia, bo jako chrze­ści­ja­nin byłeś oddany miło­ści, jako ser­wita byłeś wierny w służ­bie, jako pokut­nik...

2.40zł KUP

okl_do-sw-hildegardy

Módlmy się - Do św. Hildegardy z Bingen

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną oddać się w opiekę św. Hil­de­gardy, patronki espe­ranto, języ­ko­znaw­ców oraz naukow­ców. W jego skład wcho­dzi krótka notka...

2.40zł KUP

okl_do-joanny-beretty-molli

Módlmy się - Do św. Joanny Beretty Molli

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla wszyst­kich tych, któ­rzy pra­gną oddać się w opiekę św. Joanny Beretty Molli, patronki matek i dzieci poczę­tych. Pozy­cja ta zawiera krótki bio­gram Świę­tej i...

2.40zł KUP

okl_do-mb-pieknej-milosci

Módlmy się - Do Matki Bożej Pięknej Miłości

Modli­tew­nik wydany dla czci Matki Bożej Pięk­nej Miło­ści. Publi­ka­cja zawiera m.in. Powi­ta­nie Matki Pięk­nej Miło­ści; Zawie­rze­nie sie­bie; Akt ofia­ro­wa­nia się Bole­snej Matce Pięk­nej...

2.40zł KUP

10443

Modlitewnik - Codziennie z Maryją

Modlitewnik składa się z najbardziej znanych tradycyjnych kościelnych modlitw do Maryi. Zawiera również pełny tekst Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz litanie do: MB z Lourdes, MB...

2.40zł KUP

1otucha20140721

Modlitewnik - Dziękczynienia

W publi­ka­cji czy­tel­nik odnaj­dzie modli­twy dzięk­czynne ogólne, za otrzy­mane łaski oraz na koniec dnia. W tym modli­tew­niku znaj­duje się sze­reg modlitw, np. Dzię­kuję za…, Bądź...

2.40zł KUP

Dodatkowe informacje